Корзина
25 отзывов
Промышленные и аграрные товары
+380
68
577-88-55
+380
54
270-50-03
etec@ukr.net

ЗЕРНОСХОВИЩА: СТАРА ПІСНЯ НА НОВИЙ ЛАД

ЗЕРНОСХОВИЩА: СТАРА ПІСНЯ НА НОВИЙ ЛАД

08.06.17

Закупівельні ціни на зерно, особливо високо-якісне, в нашій країні поступово наближаються до світових. Зерно, як це вже відбулося в усьому світі, стає у нас «валютою валют», а його виробництво — однією з найбільш прибуткових сфер діяльності. Проте надійне і тривале зберігання мільйонів тонн зерна — справа витратна та трудомістка. Вирощений урожай зернових та олійних культур задля уникнення псування і втрат необхідно збирати у стислі строки і в залежності від стану зерна і насіння треба швидко провести їх післязбиральну обробку.

Зернова маса - це жива система, що знаходиться в «рухомому стані». Щоб забезпечити належний режим зберігання, захистити зерно від небажаного впливу довкілля, виключити невиправдані втрати маси і якості, всі партії зерна, особливо насіннєвого, зберігають у спеціальних сховищах.

Головним для зерносховищ є ефективне використання наявної технічної бази всього елеваторно-складського господарства для забезпечення збереження цілісності врожаю, створення великих оптових партій висококласного зерна, конкуренто- спроможного на внутрішньому та світовому ринках. Це важливий фактор продовольчої безпеки країни.

Поточна оцінка потужностей зерносховищ в Україні складає близько 36 млн. тонн зерна одночасного зберігання. Ще 15 млн. тонн зберігається у фермерських господарствах. В країні налічується більше 800 елеваторів і сховищ, не враховуючи об'єктів зі зберігання зерна малих сільгоспвиробників і фермерських господарств. У Сумській області розташовано 40 сертифікованих елеваторів, а забезпечення обсягів виробництва потужностями одночас- ного зберігання регіону за оцінками фахівців становить 86 %.

На даний час більше половини всього зібраного врожаю зернових зберігається у складах підлого- вого типу. Такі склади часто-густо віком у декілька десятків років і мають такі недоліки, як неефективне використання майданчика забудови, складність механізації процесів зберігання, пошкодження зерна при незадовільному стані покрівлі і «легкодоступності» для гризунів і шкідників хлібних запасів. У той же час такі склади мають і низку переваг: зерно зберігається відносно тонким шаром, що дозволяє застосувати активну вентиляцію, зернова маса доступна для огляду, вибіркове вивантаження секцій складу не викликає проблем. Враховуючи, що зерно не падає з великої (десятки метрів) висоти, як у силосних сховищах — воно не травмується. Проблеми ж зберігання, пов’язані з незадовільним станом дахів і стін, є суто організаційними. Експлуатація складів підлогового типу ще довгі роки буде актуальним завданням, що має пряме відношення до доходів аграріїв.

Роками для механізації обробки зерна у складах використовують навантажувачі, зерномети, іншу подібну техніку, але таке оснащення дозволяє виконувати лише обмежену кількість операцій та не виключає «людського фактору». Лише модернізація зерносховищ на якісно новому рівні здатна забезпечити високу рентабельність зерносховищ. І такі технології існують, більше того — вони освоєні вітчизняними виробниками. Так, компанія «Техно- Біо-Енерго-Сервіс» з міста Суми пропонує комплекс заходів з доробки складів підлогового типу, реалі- зація якого дозволяє усунути недоліки традиційних зерносховищ. Основним елементом автоматизованого зерносховища є міст- планувальник з системою конвеєрів, який рухається вздовж усього складу, забезпечуючи повне завантаження в автоматичному режимі. Зерно, що подається конвеєром, висипається в одній точці і шнеком розрівнюється по ширині складу. В залежності від виду зерна можна регулювати висоту вороху. При вивантаженні зернової маси вона конвеєром подається через спеціальне вікно назовні для подальшого транспортування, а міст-планувальник зачищає вивільнену площу складу. Робота мосту може проводитися як в ручному, так і в автоматичному режимі. Пошкодження зерна зведено до мінімуму. Склад можна розділити на необхідну кількість секцій — за видом культур або режимом зберігання: завантаження та розвантаження окремих секцій не буде пов’язане з іншими, що дозволяє оптимально використовувати наявні площі. В пустих секціях можна розмістити вантажі у тарі або приладдя. Інноваційне обладнання, призначене для виконання автоматичного завантаження та розвантаження  зернових всередині одноповерхових зерносховищ, має такі переваги:

ü  зменшення вартості розвантаження сховищ;

ü  оптимізація доступних обсягів;

ü  багатофункціональність використання складів;

ü  автоматичний контроль руху машини;

ü  зручність обслуговування і експлуатація;

ü  можливість візуального контролю роботи.

Автоматизація складів підлогового зберігання за сучасними технологіями дозволяє їм скласти гідну альтернативу силосним. Особливо актуально це для фермерських господарств. Будівництво автоматизованого підлогового складу потребує вдвічі менше інвестицій у порівнянні з силосним елеватором, а за умови наявних будівель витрати на модернізацію зерносховища економічно доцільніші за встановлення силосного сховища. Також ТОВ «ТБЕС» готовий постачати обладнання для активної вентиляції — короби подачі повітря, решітки, системи контролю температури і управління аерації. Це дозволяє здійснювати зберігання у гнучкому режимі. За необхідності можлива вентиляція зерна теплим повітрям з використанням в якості безкоштовного палива зерновідходів, які є в достатній кількості у сільгоспвиробників та зазвичай лише засмічують проммайданчики складів.

Застосування котлів на твердому паливі від сумського виробника для активної вентиляції складів дозволяє ефективно зберігати врожай навіть за несприятливих погодних умов з мінімальними експлуатаційними витратами. Підбір обладнання здійснюється індивідуально для кожного замовника. Отже, склад горизонтального зберігання зерна, обладнаний за сучасними технологіями, має такі переваги та недоліки:

+ низькі експлуатаційні витрати;

+ низькі витрати на одну тонну переміщення зернових;

+ висока питома ємність за рахунок завантаження до стелі;

+ зниження травмування зерна (особливо ак- туально для олійних культур);

+ можливість одночасного зберігання декількох культур/сортів;

+ надійність зберігання насіннєвого матеріалу; запобігання появі конденсату;

+ менший опір для повітря при вентилюванні; багатофункціональність сховища;

 - велика площа забудови;

- будівельна частина більша, ніж при силосному зберіганні.

Елеваторна промисловість є сполучною ланкою між сільськогосподарськими товаровиробниками і зернопереробною галуззю. Забезпечуючи збереження, очистку, сушку, формування товарних партій зерна різного призначення і постачання їх споживачам всередині країни та на експорт, зерносховища виконують поряд з тим винятково важливу роль у маркетингу зерна і низки основних продуктів його переробки — для їх просування від виробника до споживача.

Предыдущие статьи
Меню
+380
68
577-88-55
0685778855@ukr.net
+380
54
270-50-03
etec@ukr.net
40007 Украина Сумская область Сумы ул. Черкасская 1, офис 22
Евромаг
отдел сбыта (многоканальный)
Карта